• Bildiri sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.

 • Sayfa kenar boşlukları:
  İlk sayfa için
  üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm
  diğer sayfalar için
  üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.

 • Bildiri herbiri 82,5 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 5 mm aralık bırakılmalıdır.

 • Bildiri, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.

 • Bildiri başlığının yalnızca baş harfleri büyük yazılmalıdır.

 • Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

 • Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.

 • Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.

 • Tüm şekil ve çizelgeler, sütun genişliğine ortalanmalıdır. Tüm şekil ve çizelgelere metin içinde atıf yapılmalıdır.

 • Bildiride kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:

  Bildiri başlığı  14 kalın
  Yazar adları  11
  Kurum adları  10
  Özet, Abstract  9 italik
  Alt ve üst simgeler  7
  Başlıklar  10 kalın
  Metin  9
 • Bildiriler, (başlık, özet, metin, şekiller, çizelgeler ve kaynaklar dahil) 5 sayfadan fazla olmamalıdır.

 • Yukardaki kurallara uygun olarak hazırlanmış bir örnek bildiri aşağıda Word formatında sunulmaktadır. Ayrıca bu metin bildiri yazımında şablon olarak da kullanılabilir. Şablonu indirmek için tıklayınız.

 • Bildiri değerlendirme sonuçları en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar e-posta ile bildirinin sorumlu yazarına bildirilecektir.