Bildiri Gönderimi

  1. 20 Ağustos 2021 tarihine kadar Tam Metin Bildirilerinizi eemgg@emo.org.tr (eemgg@emo.org.tr mailden dönüş alamazsanız veya problem yaşarsanız bildirinizi emoeemgg@gmail.com adresine iletiniz.) adresine göndermeniz gerekmektedir.

  2. Bildiri Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmış bir örnek bildiri aşağıda MS Word formatında sunulmaktadır. Ayrıca bu metin bildiri yazımında bildiri şablonu olarak da kullanılabilir. Şablonu indirmek için tıklayınız.

  3. Yazarlar Tam Metin Bildirileri ile birlikte bildirilerinin intihal raporunu da (Turnitin, iThenticate, vb.) eemgg@emo.org.tr (eemgg@emo.org.tr mailden dönüş alamazsanız veya problem yaşarsanız intihal raporunuzu emoeemgg@gmail.com adresine iletiniz.)

    mail adresine göndermelidirler. Bildiriler bu raporlara dikkat edilerek değerlendirilecektir.

  4. Başvurusu tamamlanan bildiriler için Telif Hakkı Devri Formu  doldurulup tüm yazarlar tarafından imzalanıp taratılarak en geç 20 Eylül 2021 tarihine kadar eemgg@emo.org.tr (eemgg@emo.org.tr mailden dönüş alamazsanız veya problem yaşarsanız Telif Devir Formunuzu emoeemgg@gmail.com adresine iletiniz.) adreslerine göndermelidir. Eğer pandemi koşulları sebebiyle yazarlar aynı yerde değillerse Telif Hakkı Devri Formu’nda Konferans Adı, Bildiri Adı ve Yazar Adları bölümlerinin tamamını doldurmak koşuluyla ayrı ayrı imzalayıp her katılımcı ayrıca gönderim de yapabilir.Telif Hakkı Devri Formu’nun ıslak imzalanmış taranmış haliyle iletilecek mailler geçici olarak kabul edilecek olup en kısa zamanda tarafımıza ıslak imzalı halinin de elden ya da kargo yoluyla iletilmesini rica ederiz. Telif Hakkı Devir Formu’na ulaşmak için  tıklayınız.

  5. Makale değerlendirme sonuçları, en geç takvimde belirtilen tarihte e-posta ile yazarlara bildirilecektir. Aksi belirtilmedikçe de yazışmalarda sorumlu yazarın adresi kullanılacaktır.

Kabul Edilen Bildirilerin Yayınlanması:

Kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabında elektronik olarak yayımlanacaktır. Ayrıca bildiriler arasından seçilen en iyileri, genişletilmiş hali ile TR Dizin tarafından taranan EMO Bilimsel Dergi  de, diğerleri Journal of Investigations on Engineering and Technology dergide özel sayı olarak yayımlanmak üzere değerlendirilecektir.

Not: Seçim aşamasında hakem yorumlarının yanı sıra, Dergi Editörlerinin de görüşleri göz önünde bulundurulacak ve gerekli görüldüğü durumda en az 2 farklı hakemden daha görüş istenecektir.

Kayıt

Web sayfasında belirtilen Sempozyum Katılım Ücretlerinin aşağıda belirtilen IBAN numarasına yatırılması ve dekontların eemgg@emo.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.Banka ismi               : İş Bankası

Şube                          : Ankara Yenişehir Şubesi
Alacaklı Hesap Adı : Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

Para Birimi              : TL – Türk Lirası
IBAN                        : TR480006400000142185841424
Açıklama                 : EEMGG2021, <<Yazar adı-soyadı>>, <<Bildiri Adı>>

Katılımcı Ücretlerine Dahil Olan Hizmetler:

  • Tüm oturumlara katılım
  • Katılım sertifikası

Not = Tek katılım ücreti ile sadece 1 bildiri sunulabilmektedir.