Bildiri Sunan(EMO Üyesi) katılımcı100,00  
Bildiri Sunan(EMO Üyesi olmayan) katılımcı150,00  
Bildiri Sunan(Öğrenci) katılımcı100,00  
 

Katılımcı Ücretlerine Dahil Olan Hizmetler:

  • Tüm oturumlara katılım
  • Katılım sertifikası

Not = Tek katılım ücreti ile sadece 1 bildiri sunabilmektedir.