20 Ağustos 2021Bildiri Son Gönderme Tarihi
30 Ağustos 2021Uzatılmış Bildiri Son Gönderme Tarihi
10 Eylül 2021Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
15 Eylül 2021Düzeltilmiş Bildiri Son Gönderme Tarihi
20 Eylül 2021Katılım Ücretlerinin Son Ödeme Tarihi
24-25 Eylül 2021Sempozyum Tarihi