“Teknoloji” ve “Bilgi” çağımızın en önemli kavramlarındandır. Çünkü dünün işaret ettikleri ve bugünün olanakları ile yarınımızı inşa ederken her daim dayanağımız bilim ve teknolojinin sundukları olmuştur. Dünyadaki teknolojik gelişmelere her gün bir yenisinin eklenmesi ve bu gelişmelerin takibi küreselleşme adına en önemli amaçlardandır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği; teknolojinin geliştirilmesi , iyileştirilmesi ve sürekliliğini amaç edinmiş en önemli meslek dallarından biridir. Hem akademik/bilimsel çalışmalar yaparak nitelikli mühendis yetiştirme misyonunu amaç edinmiş üniversiteler, hem de sahada teknolojilerin uygulanmasını sağlayan kurum ve kuruluşlar ile güncel gelişmeleri takip ederek iş birliği içerisinde faaliyet göstermek ve buna ortam sağlamak, meslekle ilgili normları belirleyen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)‘nın en önemli amaçlarındandır.

EMO Trabzon Şubesi olarak; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektörde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında çalışma yapan araştırmacıları bir araya getirerek yeni teknolojiler ve güncel gelişmeler ile ilgili bilimsel/akademik çalışmaların paylaşılmasına ve tartışılmasına olanak sağlamak amacıyla Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu’nun (EEMGG) birincisini düzenlemekteyiz.

EEMGG’21, 24-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Trabzon’da Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve EMO Trabzon Şubesi ile ortaklaşa düzenlenmektedir.
Bu alanda çalışan tüm akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi özgün çalışmalarını sunmaya ve EEMGG’21 de bir araya gelmeye davet ediyoruz.


Saygılarımızla,
Sempozyum Düzenleme Kurulu