AMAÇ

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (EEMGG’21)’ nun amacı Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik,  Kontrol, Haberleşme ve  Biyomedikal Mühendislikleri alanlarında;  akademi ve endüstriden gelen araştırmacıların bilimsel çalışmalarını ve teknolojiye katkılarını sunarak paylaşacakları ve tartışacakları bir ortam oluşturmaktır.

KAPSAM

Birincisini düzenleyecek olduğumuz Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu’ nda (EEMGG’21), Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği alanları kapsamındaki güncel gelişmeleri içeren özgün ve akademik katkı sağlayan bilimsel/teknolojik bildiriler yer alacaktır.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin tam metinleri eemgg.org web sayfasında ve  elektronik olarak yayınlanacak olan Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yer alacaktır. Hakem değerlendirmesi sonucunda puanlanarak seçilen en iyi bildiri ise Elektrik Mühendisleri Odası Bilimsel Dergide (Ulakbim TR Index), diğerleri ise Journal of Investigations on Engineering and Technology dergisinde özel sayı olarak yayımlanacaktır.